8. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 8. november

Forberedelse af en ny holdbarheds- og vækstplan
Naalakkersuisut besluttede:
  • tilslutte sig at arbejdet med at forberede et udkast til en ny holdbarheds- og vækstplan baseres på de i oplægget nævnte fire reformspor,
  • organiseringen af det forberedende arbejde sker ud fra de i oplægget beskrevne rammer,
  • et forslag til planen søges færdiggjort i løbet af 2022,
  • og kopi af oplægget sendes til Finans- og Skatteudvalget til orientering.
  • Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer i teksten
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departement for Finanser og Indenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Vedrørende forhandlinger med Færøerne, Rusland og Norge om fiskeriprotokoller for 2022
Naalakkersuisut besluttede:
  • Den grønlandske delegation bemyndiges til at forhandle med Færøerne, Rusland og Norge med henblik på at opnå balancerede og acceptable aftaler inden for de givne fiskemængder, der kan stilles til rådighed til de tre lande, i overensstemmelse med den i oplægget foreslåede fremgangsmåde.
  • De opnåede forhandlingsresultater forelægges Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departement for Fisker og Fangst på telefon 34 50 00

Inatisartut sag

Forslag til: Inatsisartutlov om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2022, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2022.