3. november

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 3. november

Svarnotat til 1. behandling af EM 2021/106 vedr. ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en redegørelse til EM 2022 om mulighederne for fremstilling af lokalt producerede byggematerialer efter Siku Block konceptet, som kan bidrage til mere økonomisk bæredygtigt husbyggeri her i landet”

Godkendelse af svarnotat til EM 2021 punkt 77, ”Forslag til forespørgselsdebat, omkring hvordan vi i samfundet kan bidrage til at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2- ”man må ikke diskriminere” og hvordan vi kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.”