1. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 1. november

Godkendelse af vedtægtsændringer for Det Grønlandske Hus i Odense
Naalakkersuisut aalangerput, godkende de i bilaget vedtægtsændringer for Det Grønlandske Hus i Odense

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på telefon 34 50 00

Tilføjelse til mandat til kyststatsmøde for rødfisk i Irmingerhavet
Naalakkersuisut besluttede:
  • Den grønlandske delegation opnår mandat i 2021 til et forslag om lukning af fiskeriet efter rødfisk i Irmingerhavet i 2022, 2023, og 2024
  • I tilfælde af, at der kan opnås enighed mellem parterne, hvor Rusland er inkluderet, indstilles det, at den grønlandske delegation i så fald får mandat til et forslag om en nedtrapning af kvoteniveauet i lighed med tidligere år.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departement for Fisker og Fangst på telefon 34 50 00

Hjemløsestrategi
Naalakkersuisut besluttede:
  • Kommissorium for hjemløsestrategi godkendes
  • Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer i teksten.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Isak Nielsen Kleist i Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Inatsisarutut sag

Godkendelse af rettelsesblad til svarnotat til 1. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle krænkelser