12. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. juni

Ordinær Generalforsamling – Greenland Holding A/S
Naalakkersuisut besluttede:
  • at godkende selskabets årsrapport 2018,
  • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
  • at godkende, at der på baggrund af ændringer i selskabsloven af 1. juli 2018 sker lovbestemte tilpasninger af selskabets vedtægter, således som det fremgår af Bilaget til nærværende oplæg,
  • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
  • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
  • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,
  • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2019,
  • at godkende at afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet, Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Peder Barlach Christensen i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Grønlands Statistik - Valg af medlem til bestyrelsen af Grønlands Statistik og orientering om årsberetning
Naalakkersuisut besluttede, at indstillingen til valg af medlemmer til Grønlands Statistiks bestyrelse som anført i oplægget godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00