3. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde møde 3. juni

Tillægsbevillingsansøgning om udmøntning af midler til gennemførelse af en ny topografisk satellitkortlægning af Grønland
Naalakkersuisut besluttede, Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Redegørelse om behovet for kanaler til brug for søfarten i Grønland.

Svarnotat til 2. behandling af FM2019/32 vedr. ”Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette koordination og vidensopsamling af infrastruktur i forhold til vejprojekter, samt at støtte op om kommunernes initiativer på området.”

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes landets sportsudøvere på landsholdsniveau får bedre muligheder for at træne sammen. Undersøgelsen skal særligt fokusere på udfordringerne omkring de høje transportudgifter. Naalakkersuisut skal tage kontakt til Grønlands Idrætsforbund, specialforbundene samt andre relevante interessenter med henblik på inddragelse i undersøgelsen, der skal omdeles til Inatsisartut inden FM2020