29. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 29. maj

Undersøgelse af de administrative og økonomiske konsekvenser af hjemtagelse af de resterende områder inden for sundhedsområdet (svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, kastration og sterilisation samt ligsyn, obduktion og transplantation m.v.)
Naalakkersuisut besluttede: at godkende, at Departementet for Sundhed indgår i møder med de ansvarlige ressortmyndigheder i Danmark for at afdække de administrative og økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse af sagsområderne, med henblik på forberedelse af hjemtagelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tina Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Vedr. Grønlands udvidelse af samarbejdet efter Haagerkonvention af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger.
Naalakkersuisut besluttede, at Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet meddeler Børne- og Socialministeriet, at Grønland støtter, at Danmark og dermed Grønland udvider samarbejdet efter Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførsler med Den Dominikanske Republik, Ecuador, Honduras, Hviderusland, Ukraine og Usbekistan.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Svarnotat til 2. behandlingen af FM2019/117: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et lovforslag, hvorved der indføres krav om, at en folkeskoles leder, ved siden af de i dag eksisterende uddannelseskrav, skal have en skolelederuddannelse for at bestride skolelederjobbet. Kravet skal senest medtages i det forventede lovforslag om folkeskolen pba. den igangsatte uddannelsesreform.