28. maj

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 28. maj

Døgninstitutionernes Årsberetning 2018

Oplæg om godkendelse af omdeling af Naalakkersuisuts Sektorplan for kollegier 2019 på Inatsisartuts samling FM2019

Godkendelse af svarnotat til 2. behandlingen af FM 2019/199: ”Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik”

Godkendelse af svarnotat til 2. behandlingen af FM 2019/200: ”Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser”

Svarnotat til 2. behandlingen af punkt 81 til FM 2019 - Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at henlægge whistleblower-undersøgelser til en tilstrækkeligt uafhængig enhed

Svarnotat til 2. behandlingen af punkt 49 til FM 2019 - Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at omdele en redegørelse med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod korruption kan styrkes.

Redegørelsen skal herunder indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper, foruden de økonomiske konsekvenser og juridiske forudsætninger, ved henholdsvis etableringen af en uafhængig antikorruptionsenhed og fremlæggelsen af en antikorruptionslov, som samler tiltagene mod korruption.