24. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 24. maj

Reform af Mittarfeqarfiits takst- og betalingsregulativ
Naalakkersuisut besluttede, at godkende reform af Mittarfeqarfiits takst- og betalingsregulativ i foreliggende form, jævnfør tilbagediskonteret pristalsregulering. Pristalsreguleringen udgør 5,55 %, svarende til forbrugerpristalsudviklingen i perioden 1. januar 2013-1. januar 2019, og bidrager årligt med 11,1 mio. kr. til delvist at indhente det strukturelle underskud og delvist til at afdække Mittarfeqarfiits reinvesteringsbehov.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Svarnotat til FM2019/226 vedrørende: ”Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt nye oplysninger om forsvarets ønske om fortsat anvendelse af Kangerlussuaq, giver grundlag for at genoverveje lufthavnspakken og udviklingen af landets infrastruktur?”

Godkendelse af ændringsforslag til 3. behandlingen af FM 2019/204: Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Godkendelse af rapporten om ”Uddannelsesinstitution i Tasiilaq” med henblik på omdeling til Inatsisartut.

Statusrapport om ’Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland’ – forår 2019

Svarnotat til forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten af Grønland