22. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 22. maj

Forhøjelse af narhvalkvoter i Upernavik (zone 3)
Naalakkersuisut besluttede, at give afslag på indstillingen som opstillet i oplægget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ordinær Generalforsamling i Great Greenland
Naalakkersuisut besluttede:
  • at godkende selskabets årsrapport 2018,
  • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
  • at godkende, at der på baggrund af ændringer i selskabsloven af 1. juli 2018 sker lovbestemte tilpasninger af selskabets vedtægter, således som det fremgår af Bilaget til nærværende oplæg,
  • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
  • at godkende, at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
  • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,
  • at godkende bestyrelsens indstilling om, at BDO skal revidere selskabets årsrapport 2019,
  • at godkende at afdelingschef Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Analyse af flyruter mod vest
Naalakkersuisut besluttede:
  • At flere forhold til bilaget ”Flyruter mod vest” skal belyses nærmere og sendes i høring hos interesserenter, før det omdeles til Inatsisartut.
  • At bemyndige Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur til at foretage redaktionelle ændringer og korrekturrettelser.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Vedr. 2. behandling af forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap – FM 2019 / 205