21. maj

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 21. maj

Godkendelse af svarnotat til FM2019/139: Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes det kan sikres, at orlov blandt medlemmer af Naalakkersuisut ikke fører til serviceforringelser af samfundet.

Svarnotat vedr. pkt. 158 (FM2019): Forslag til Forespørgselsdebat om hvordan vi i fremtiden kan skabe en bredere, og mere åben handel med andre lande via skibstrafik, så vi kan være mere med i globaliseringen.

Godkendelse af svarnotat til 2. behandlingen af FM 2019/204: Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed

Svarnotat til 2. behandling af FM2019/134 vedr. ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver indsat et ekstra kystpassagerskibe fra 2020 således, at det bliver muligt at sejle fra Nanortalik til Upernavik med kystpassageskib.”