18. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 18. december

Udmøntning fra hovedkonto Landsdækkende institutioner til projekt nr. 020.40.064 Hus til ungdomsafdeling i Inuusuttut Inaat, Qaqortoq.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Støtte til landbrugerne som følge af ekstraordinær tørkesituation i Sydgrønland
Naalakkersuisut besluttede:
 • at Naalakkersuisut tiltræder, at Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug bemyndiges til at udstede ekstraordinære driftskrediter til tørkeramte landbrugere, jf. § 17 om nødværgemæssig karakter i Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, og
 • at Naalakkersuisut tiltræder, at Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug bemyndiges til at yde rente- og afdragsfrit lån på 75 % og yde rentebærende lån for de resterende 25 % med en løbetid på 3 år med tilbagebetaling med start fra 2019, jf. 18, stk. 4 i ovennævnte lov
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Oprettelse af forsøgsfiskerier i 2018
Naalakkersuisut besluttede:
 • at de i oplægget opstillede forsøgsfiskerier oprettes.
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan oprette eventuelle yderligere forsøgsfiskerier.
 • at licenser til forsøgsfiskeri kan tildeles administrativt, efter Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har godkendt disse.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om køb af erhvervsejendom i Nuuk til anvendelse for Selvstyrets centraladministration
Naalakkersuisut besluttede, At Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse og med anmodning om hastebehandling

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00 eller Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Budgetneutrale omrokeringer som følge af mer- og mindreforbrug inden for aktivitetsområde 40 - Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og 84 – Uddannelsesbyggeri.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Lovtekniske forhold vedrørende Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast
Naalakkersuisut besluttede:
 • at Naalakkersuisut fremsætter et lovforslag på FM2018 med henblik på at tydeligøre, at Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast som forudsat træder i kraft den 1. januar 2018,
 • at indstillingerne fremsendes til godkendelse i Finans- og Skatteudvalget med anmodning om hastebehandling
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Servicekontrakt med KNI - aftale om varetagelse af pengeforsyningen i udvalgte mindre byer og bygder 2018.
Servicekontrakt med KNI – aftale om varetagelse af basale bankforretninger i udvalgte mindre byer og bygder 2018.
Servicekontrakt med GrønlandsBANKEN – aftale om drift af by-bygd-banksystem.
Naalakkersuisut besluttede:
 • at godkende ”Servicekontrakt - aftale om varetagelse af pengeforsyningen i udvalgte mindre byer og bygder 2018”,
 • at godkende ”Servicekontrakt – aftale om varetagelse af basale bankforretninger i udvalgte mindre byer og bygder 2018”,
 • at godkende ”Servicekontrakt – aftale om drift af by-bygd-banksystem”,
 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi til at foretage tekniske rettelser i servicekontrakterne.
 • at følgende indstillinger fremsendes til Finans- og Skatteudvalget til godkendelse:
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om optagelse af ny tekstanmærkning til hovedkonto Socialpædagogisk Seminarium
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenets hovedkonti Dronning Ingrids Hospital og hovedkonto Sundhedsregioner, lægebetjening
Naalakkersuisut besluttede:
 • at Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse:
 • at bevillingen på hovedkonto, Dronning Ingrids Hospital, forhøjes med 8.500.000 kr.
 • at bevillingen på hovedkonto, Sundhedsregioner, forhøjes med 6.500.000 kr.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tina Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Fangstrådets anmodning om udvidelse af lomviejagt i zone 3
Naalakkersuisut besluttede, at der gives afslag til Fangstrådets opfordring til Naalakkersuisut om forlængelse af jagtperioden for lomvier i det sydlige Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00