14. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 14. december

Statusrapportering for reformprogrammet i forbindelse med Koalitionsaftalen 2016-2018
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender den fjerde statusrapportering for reformprogrammets fremdrift.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Godkendelse af sikring af oliepris for KNI A/S for de kommende 12 måneder
Naalakkersuisut besluttede:
  • at godkende KNI A/S sikring af oliepris for de kommende 12 måneder.
  • at afvise KNI’s ansøgning om indgåelse af sikring ud over 12 måneder.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Nanoq Power om tilladelse til forundersøgelse af vandkraft – og indstilling fra Nukissiorfiit om reservation af areal til vandopland til vandkraft
Naalakkersuisut besluttede:
  • at der gives afslag på ansøgning fra Nanoq Power om vandkraftforundersøgelse i et stort område mellem Nanortalik og Qorlortorsuaq,
  • godkende Nukissiorfiits indstilling om reservation af vandopland rundt omkring i landet, således at andre end Nukissiorfiit, ikke kan ansøge om vandkraftsforundersøgelser til disse steder.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om overførsel af midler afsat til tidlig indsats for børn og unge på socialområdet på hovedkonto Reserve til nye initiativer til hovedkonto Særlig indsats på børn- og ungeområdet
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingen videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tina Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Budgetneutral rokering af bevillinger til finansiering af oprettelse af Allorfik i Aasiaat
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tina Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Videre proces vedrørende eventuel flytning af offentlige arbejdspladser fra Nuuk til andre bosteder
Naalakkersuisut besluttede,
  • at indstillingerne i oplægget godkendes, samt
  • at der gennemføres en dialog med kommunerne om det snarest.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00 eller Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00