11. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 11. december

Vedrørende fastsættelse af TAC for 2018 for visse arter samt Supplerende oplæg vedr. TAC for den kystnære torsk 2018.
Naalakkersuisut besluttede:
 • TAC’erne for visse arter i 2018 fastsættes i henhold til indeværende oplæg, idet den havgående kvote for fiskeri af makrel ved Østgrønland sættes til 66.000 tons, som i 2017,
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst i 2018 gives bemyndigelse til at fastsætte TAC på rødfisk i Irmingerhavet i henhold til den aftale som laves til NEAFC årsmødet med andre kyststater,
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst i 2018 gives bemyndigelse til at fastsætte loddekvoten for 2017/2018 i henhold til loddeaftalen når den nye rådgivning forekommer,
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst bemyndiges til, at fastsætte kvoten for blåhvilling i henhold til Grønlands andel af den, af kyststaterne, fastsatte kvote til NEAFC årsmødet,
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst i 2018 gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere betingelser og vilkår vedrørende forsøgsfiskeri generelt efter høring hos GN og GFLK,
 • at 1.500 tons af den kystnære torskekvote på 36.500 tons reserveres til fritidsfiskeri i 2018,
 • at fiskeri i de kvotefrie områder for fiskeri efter hellefisk kystnært medregnes i opgørelsen af fartøjers kvoteforbrug, for fiskere i det kystnære hellefiskefiskeri,
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst snarest muligt udarbejder forslag om etablering af et forvaltningsområde Nuup Kangerlua,
 • at det skal indgå i overvejelserne for forvaltning af den tilladte fangstmængde i 2018 og fremover for hellefisk indenskærs, særligt i rådgivningsområdet Qeqertarsuup Tunua, at foretage gradvis reduktion af de tilladte fangstmængder i rådgivningsområderne med 10 % årligt,
 • at der skal udarbejdes et forslag til forelæggelse for Naalakkersuisut, om inddeling af rådgivningsområder for hellefisk kystnært i mindre blokke/kasser, med henblik på at fiskeriet i rådgivningsområderne kan spredes samt at gennemføre eventuelle fiskeristop i udvalgte blokke/kasser. Der skal indledes et samarbejde med Pinngortitaleriffik om vurdering af eventuelle fordele og ulemper samt effekter for fiskebestandenes spredning og udvikling, ved en sådan detaljeret regulering af fiskeriet i de enkelte rådgivningsområder,
 • at der forberedes en pressemeddelelse om Naalakkersuisuts beslutninger.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00