7. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 7. december

Budgetneutral rokering på hovedkonto Transportkommissionen - forundersøgelser, hovedkonto Forundersøgelser for diverse trafikanlæg, hovedkonto Reinvestering i havne og kajanlæg og hovedkonto GLV - Landingspladser.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Grønlands tilslutning til Danmarks ratifikation af ”Aftale om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde”.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Grønland tilslutter sig Danmarks ratifikation af ”Aftale om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde i Arktis”.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00