30. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 30. november

Forvaltningsplan for rejefiskeriet ved Vestgrønland
Naalakkersuisut besluttede, at Forvaltningsplan for rejefiskeriet i Vestgrønland, som er vedhæftet nærværende oplæg, godkendes i sin nuværende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe med Qeqqata Kommunia om vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe med Qeqqata Kommunia om vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender: ”Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.”

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Vedrørende godkendelse af notat om Naalakkersuisuts interesser i relation til Brexit og oversendelse af denne til EU Brexit forhandlingsteamet.
Naalakkersuisut besluttede:
  • at Naalakkersuisut godkender at Udenrigsafdelingen i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, herunder Grønlands Repræsentation i Bruxelles deler vedlagte notat om Naalakkersuisuts interesser i relation til Brexit med den EU Danske Repræsentation i Bruxelles og med EU Brexit forhandlerne på vegne af Naalakkersuisut, samt eventuelle partnere såsom repræsentationer for andre Oversøiske Lande og Territorier,
  • at Naalakkersuisut godkender vedlagte notat i foreliggende form, med forbehold for redaktionelle ændringer.
For yderligere oplysninger kontakt Konst. Departementschef Jacob Isbosethsen i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug på telefon 34 50 00

Budgetneutral rokering på hovedkonto Støttet privat boligbyggeri og på hovedkonto Boligstøtte, istandsættelsestilskud
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Vedrørende bilaterale forhandlinger med Færøerne, Rusland og Norge om fiskeriprotokoller for 2018
Naalakkersuisut besluttede:
  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at forhandle med Færøerne, Rusland og Norge med henblik på at opnå balancerede og acceptable aftaler inden for de givne fiskemængder, der kan stilles til rådighed til de tre lande,
  • at de opnåede forhandlingsresultater forelægges Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00