16. november

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. november

Vedrørende Joint Committee møde mellem Grønland og EU Kommissionen i overensstemmelse med Fiskeriprotokollen til Fiskeripartnerskabsaftalen
Naalakkersuisut besluttede:
  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at meddele EU Kommissionen, at Grønland agter at allokere kvoter til EU for 2018 med udgangspunkt i den oplistede tabel med visse modifikationer,
  • at der kan fremsættes supplerende tilbud på sild på op til 6.000 tons og
  • at resultatet forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Mandat til at forhandle international aftale om fiskeriaftale i Arktisk Højsø
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender rammemandat til, på embedsmandsniveau, at forhandle en international fiskeriaftale, på vegne af Grønland, om eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Udmøntning fra hovedkonto Havneanlæg til projektering af Havn i Kangerlussuaq, Læmole i Qaanaaq og Havnefaciliteter i Uummannaq, samt rokering fra hovedkonto Kulturbyggeri og fra hovedkonto Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas til oprettelse af reserve til nyanlæg af havnefaciliteter under hovedkonto Reinvestering i havne og kajanlæg.
Naalakkersuisut besluttede:
  • at Naalakkersuisut tilslutter sig bemærkningerne i oplægget fra Departementet for Natur og Miljø om, at der fortsat skal være fokus på miljøtilstanden i det tilbageleverede område ved Dundas samt at det kan blive nødvendigt at søge om tillægsbevilling på et senere tidspunkt, såfremt de gennemførte miljøtiltag viser sig ikke at være tilstrækkelige.
  • at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse og med anmodning om hastebehandling
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Vedr. ændringsforslag til lovforslag om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri (EM 2017/95).

EM2017/7 - Ændringsforslag til 3. behandlingen af FFL2018