31. august

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 31. august

Budgetneutral rokering under hovedkonto Landsdækkende institutioner til etablering af lukket gårdmiljø til den sikrede døgninstitution ”Isikkivik”
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Opfølgning på Inatsisartutbeslutning om inkorporering af FN’s børnekonvention som Inatsisartutlov
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender tilbagemelding til Inatsisartut vedrørende opfølgning på Inkorporering af FN’s børnekonvention som Inatsisartutlov (EM2015/33).

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Udpegning af medlemmer til Dommerudnævnelsesrådet
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender indstillede medlem og suppleant til Dommerudnævnelsesrådet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien i 2017 ved køb af foder som følge af tørke i Sydgrønland
Naalakkersuisut besluttede, at 2. viceformand for Naalakkersuisut bemyndiges til at formandsbeslutte oplægget, når oplæggets overskrift er blevet tilrettet.

For yderligere oplysninger kontakt Konst. Departementschef Jacob Isbosethsen i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug på telefon 34 50 00

Inatsisatut sag

Udenrigspolitisk Redegørelse 2017