24. august

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 24. august

Godkendelse af udkast til indsatsplan for Kriminalforsorgen i Grønland
Naalakkersuisut besluttede:
  • at forslag til indsatsplan for kriminalforsorgen i Grønland godkendes i den foreliggende form.
  • at vilkår for kommunefogeder medtages i det kommende arbejde indenfor Justitsområdet.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Vedrørende handelssamarbejdet i Vestnorden.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut giver mandat til, at Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug underskriver samarbejdsaftalen vedrørende styrkelse af samarbejdet om handel samt udenrigsområder af fælles interesse mellem Grønland, Island og Færøerne.
  • at Naalakkersuisut godkender samarbejdsaftale mellem de vestnordiske udenrigsministre i foreliggende form, med forbehold for redaktionelle ændringer.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50