17. august

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 17. august

Igangsættelse af arbejdet omkring etablering af en Miljøfond og vedtagelse af nye miljøafgifter til fonden
Naalakkersuisut besluttede:
  • at Naalakkersuisut beslutter, at igangsætte et arbejde med henblik på at etablere en Miljøfond.
  • at arbejdet omfatter analyse af nye miljøafgifters miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, udarbejdelse af et forslag til Inatsisartutlov om Miljøfonden og et forslag til Inatsisartutlov om miljøafgifter. Sidstnævnte varetages af Departementet for Finanser og Skatter.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Udpegning af interesseorganisationen SPS til at indgå i Pinngortitaleriffiks bestyrelse.
Naalakkersuisut besluttede, at genudpege interesseorganisationen Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut (De Samvirkende Fåreholderforeninger, SPS) til Pinngortitaleriffiks bestyrelse i en 3-årig periode frem til 30. juni 2020.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i de nettostyrede virksomheder.
Naalakkersuisut besluttede:
  • at Naalakkersuisut tilslutter sig, at vedlagte udkast til nyt ansættelsescirkulære forelægges formanden for Naalakkersuisut til endelig udstedelse,
  • at Formandens departement forinden udstedelse bemyndiges til at foretage mindre lovtekniske rettelser i cirkulæret.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om sikring af at plejefamilier har ens vilkår før og efter indførelsen af aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af sociale ydelser
Naalakkersuisut besluttede,at Naalakkersuisut tiltræder at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tager evalueringen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder til efterretning og afleveres til Inatsisartuts Lovudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xxx 2017 om ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområdet for uddannelse”

Godkendelse af, at forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, fremlægges på EM 2017