29. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 29. juni 

Midlertidig lukning af krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Nuuk/Paamiut

Naalakkersuisut besluttede:

 • at krabbefiskeriet ved Nuuk/Paamiut midlertidig lukkes i perioden 1. juli til 30. september 2017.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.

Ophævelse af bekendtgørelse om tvungen trikinkontrol i Grønland

Naalakkersuisut besluttede:

 • at bekendtgørelse af 14. marts 1966 om tvungen trikinkontrol i Grønland ophæves.
 • at Departementet for Fiskeri og Fangst skal følge nærværende beslutning op med en informations- og vejledningskampagne om tilberedning af kød som kan være inficeret med trikiner.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.

Udmøntning af midler i forbindelse med vedtagelsen af Inatsisartutlov om støtte til børn

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse og med anmodning om hastebehandling:

”Naalakkersuisut indstiller:

 • at bevillingen på hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne forhøjes med 12.100.000 kr. i 2017,
 • at bevillingen på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye intiativer nedsættes med 14.300.000 kr. i 2017,
 • at bevillingen på hovedkonto 30.01.01 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forhøjes med 1.000.000 kr. i 2017,
 • at bevillingen på hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen forhøjes med 1.200.000 kr. i 2017.”

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00.

Godkendelse af: “Forslag til bekendtgørelse omm uddannelsesstøtte”

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende: ”Forslag til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte” med ændringer vedr. den foreslåede klippekortordning.
 • at godkende:”Fremsendelse af følgende indstilling til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse:
 • at vedlagte tekstanmærkninger optages på TB 2017.”

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00.

Tillægsbevillingsansøgning om bemyndigelse til ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse og med anmodning af om hastebehandling:

  ”Naalakkersuisut indstiller,
 • at der i forslag til tillægsbevillingslov for 2017 optages ny hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet med en bevilling på 0 kr., i henhold til budgetbidrag for hovedkontoen vedlagt som bilag, og
 • at der i forslag til tillægsbevillingslov for 2017 optages tekstanmærkning nr. 1, 2 og 3 til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofe i Uummannaq-distrikt, i henhold til vedlagte bilag.”

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Nikolai S. Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00.