8. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 7. juni

Redegørelse om rekruttering og fastholdelse

Naalakkersuisut besluttede:

  • At godkende, at redegørelsen omdeles til Inatsisartut

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00.

Redegørelse til punkterne 36/50 under EM 2016 vedr. indsatser med henblik på at sikre uddannelse og arbejde for 16-29 årige der er registreret arbejdssøgende

Naalakkersuisut besluttede:

  • At omdelingen til Inatsisartut af redegørelse til punkt 36 og punkt 50 fra EM2016 vedr. indsatser med henblik på at sikre uddannelse og arbejde for 16-29 årige der er registreret arbejdssøgende, godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på telefon 34 50 00.

Mandat forud for drøftelser i FN’s internationale søfartsorganisation (Komité for Beskyttelse af Havmiljøet) vedrørende tung olie (HFO).

Naalakkersuisut besluttede:

  • At Departementet for Natur og Miljø gives mandat til at meddele Miljøstyrelsen, at Naalakkersuisut ikke har indvendinger imod, at punktet omhandlende at: ”Udvikle foranstaltninger, som kan reducere risikoen forbundet med anvendelse og transport af tung olie til sejlads i Arktis” optages i arbejdsprogrammet for den internationale søfartsorganisation Komité for Beskyttelse af Havmiljøet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00.

Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017

Naalakkersuisut besluttede:

  • At “Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017” godkendes i dens nuværende form.
  • At “Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017” omdeles til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Tine Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00.

Handleplan for forebyggelse af rygning

Naalakkersuisut besluttede:

  • “Handleplan for forebyggelse af rygning” godkendes i den foreliggende form
  • “Handleplan for forebyggelse af rygning” omdeles til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Tine Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00.

Udpegning af medlemmer til Grønlands Pressenævn

Naalakkersuisut besluttede:

  • At godkende indstillingen af medlemmer til Grønlands Pressenævn for perioden 1. marts 2017 – 28. februar 2021.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00.