7. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 7. juni

Ordinær Generalforsamling - Tele Greenland A/S

Naalakkersuisut besluttede:

  • At godkende selskabets årsrapport 2016,
  • At godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
  • At tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
  • At godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
  • At godkende de indstillede kandidater til bestyrelsen,
  • At godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,
  • At godkende at afdelingschef for Bestyrelsessekretariatet, Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til eksterne analyser i forbindelse med fiskeriloven
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

 

National TB strategi 2017-2021