2. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 2. juni

Naalakkersuisut bemyndiger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til at indsætte indhandlingsfartøjer for torsk i Vestgrønland.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut bemyndiger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til at godkende midlertidig indsættelse af indhandlingsfartøjer for torsk i Vestrønland i 2017 til de i oplægget nævnte selskaber, således at hvert af de i oplægget to anførte selskaber højst kan få tilladelse til ét indhandlingsskib.

Agathe Fontain deltog ikke i mødet under behandlingen af punktet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Ordinær Generalforsamling i Nunaoil A/S
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende selskabets årsrapport 2016.
  • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering.
  • at tage selskabets vederlagspolitik til efterretning.
  • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber
  • at godkende bestyrelsens indstilling om at Grønlands Revisionsselskab skal revidere selskabets årsrapport 2017.
  • at godkende at Afdelingschef Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Fordeling af den havgående makrelkvote i Østgrønland i kategori 2
Naalakkersuisut besluttede:

at den havgående kategori 2 makrelkvote på 20.000 tons i Østgrønland fordeles således:

  • Kvoter i kategori 2 tildeles udelukkende til grønlandske selskaber uden egne fartøjer i makrelfiskeriet, som chartrer eller midlertidig indflager udenlandske fartøjer jf. oplægget om oprettelse af kvote og kriterier for tildeling af makrel samt sild og blåhvilling.
  • Fiskeriafdelingen indstiller de ansøgere, som opfylder betingelserne vedtaget af Naalakkersuisut.
  • at træffe beslutning om tildeling af kvote i kategori 2 til fem selskaber blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Redegørelse om ressourcerente i det grønlandske fiskeri og forslag til nye ressourcerenteafgiftsmodeller

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 23, Forslag til Forespørgselsdebat om, hvilke fysiske rammer handicappede beboere i bokollektiver og boenheder bør tilbydes, jf. det i FN’s handicapkonvention anførte, om at handicappede har ret til passende bolig.

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 30, Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at forbedre vederlaget for de vidtgående handicappede, som er i beskyttet beskæftigelse i virksomheder og beskyttede værksteder og væresteder.

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 33, Forespørgselsdebat om mulighederne for at lette vilkårene for de familier, der skal betale for hjemtransport, når et familiemedlem afgår ved døden under et behandlingsophold udenfor deres hjemsted

Oplæg om godkendelse af omdeling på Inatsisartuts forårssamling 2017 af Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II 2017

Svarnotat vedrørende FM2017/62 Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi gennem reformer kan skabe et solidt fundament for en selvbærende økonomi.

Godkendelse af Naalakkersuisuts Døgninstitutionernes Årsberetning 2016 til Inatsisartut