26. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 26. maj

Orientering til Den politiske Koordinationsgruppe om arbejdet med en ny udligningsmodel til mødet den 31. maj 2017
Naalakkersuisut besluttede, at godkende dagsordenspunktet til mødet i Den politiske Koordinationsgruppe den 31. maj 2017

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Fordeling af den havgående makrelkvote i Østgrønland
Naalakkersuisut besluttede:

  • at den havgående kategori 1 makrelkvote på 46.365 tons i Østgrønland fordeles således:
    • Den samlede kategori 1 makrelkvote på 46.365 tons fordeles ligeligt mellem 9 grønlandske fartøjer.
    • Mindst 75 % af den tildelte mængde i kategori 1 skal fiskes med grønlandske fartøjer.
    • De resterende 25 % kan fiskes gennem chartring, midlertidig indflagning eller samarbejde blandt kategori 1-aktører.
  • at der udarbejdes et nyt oplæg til Naalakkersuisut vedr. fordeling af kategori 2.

Doris Jakobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Svarnotat til 2. behandling af FM2017/51: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut i henhold til koalitionsaftalen pålægges til at anlægge en kanal i Itilliarsuk i Sydgrønland N60.614 W45.46.622