18. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 18. maj

Indstilling til Naalakkersuisut om godkendelse af overførsel af udestående økonomisk forpligtigelse fra delperiode to til delperiode tre for udnyttelsestilladelse 2008/29 Black Angel Mining A/S
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende, at den udestående økonomiske forpligtigelse fra delperiode to overføres til delperiode tre.
  • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillæg til udnyttelsestilladelse 2008/29.
  • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til udnyttelsestilladelse 2008/29. at forslaget til svarnotat til FM2017/103 godkendes i foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling om godkendelse af en indirekte overdragelse af udnyttelsestilladelse 2003/05 og efterforskningstilladelse 2015/17, Nalunaq A/S.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende en indirekte overdragelse af udnyttelsestilladelse 2003/05 beliggende i Napasorsuaq ved Nanortalik i Sydvestgrønland og efterforskningstilladelse 2015/17 beliggende nord for Arsuk i Sydvestgrønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 105, Forslag til Forespørgselsdebat om, hvilke muligheder er der for at lette vilkårene for forældre til handikappede børn, som er anbragt i en institution uden for forældrenes hjemby?