17. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 17. maj

Statusrapportering for reformprogrammet i forbindelse med Koalitionsaftalen 2016-2018
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender den første statusrapportering for reformprogrammets fremdrift

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af svarnotat til FM 2017/59: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder og nøgenvideoer via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen.

”Godkendelse af Svarnotat til FM 2017/159 om Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan vende det forhold, at der bliver færre og færre slædehunde - samt styrke hundeslædekulturen.

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skal forstærke de forebyggende indsatser omkring børn, så de får færre næse-, øre og halslidelser og hvordan vi målrettet kan hjælpe børn og voksne, hvis hørelse er nedsat eller skadet, som følge af blandt andet mellemørebetændelse.

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 63, forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan få sat fokus på vigtigheden af at opdrage vores børn til at blive gode samfundsborgere.

Godkendelse af svarnotat til FM2017/139: Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af inatsisartutlov om Nunaoil A/S

Svarnotat til 2. behandling af FM2017-136 forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone

Svarnotat til 2. behandling af FM2017-137 forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om beskyttelse af havmiljøet