11. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 11. maj

Ordinær Generalforsamling – Boligselskabet INI A/S
Naalakkersuisut besluttede;

 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
 • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
 • at godkende de indstillede kandidater til bestyrelsen,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,
 • at godkende at Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Ordinær Generalforsamling i Great Greenland
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
 • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber
 • at godkende de i indkaldelsen foreslået vedtægtsændringer, herunder formålsparagraffen,
 • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at BDO skal revidere selskabets årsrapport 2017,
 • at godkende at Afdelingschef Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Inatsisatunut ingerlatitat

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 56 FM2017 Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 14 af 17. december 2009, således at forældreorloven bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. juli 2018.

Godkendelse af svarnotat til FM 2017 punkt 107, Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for og udfordringer ved, at oprette et handicapcenter i Grønland for de handicappede borgere, der i dag opholder sig i Danmark, og de som fremadrettet kan påtænkes at blive sendt til Danmark på grund af manglende passende tilbud i Grønland.

Redegørelsen fremlægges Inatsisartut senest ved udgangen af 2017.