28. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 28. april

Ordinær Generalforsamling – Kalaallit Airports A/S
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen.
  • at godkende, at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber.
  • at godkende bestyrelsens indstilling om, at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,
  • at godkende at afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Ordinær Generalforsamling – Royal Arctic Line A/S
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende selskabets årsrapport 2016.
  • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering.
  • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber.
  • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen.
  • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017.
  • at godkende at Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af svarnotat til punkt FM 2017/161 fremsat af medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Godkendelse af svarnotat til FM 2017/42: fremsat af medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit

Godkendelse af svarnotat til FM2017/102: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der definerer mulige fødevarepolitiske pejlemærker og visioner, der kan fremme sunde og varierede kostvaner hos befolkningen. Undersøgelsen bør ligeledes afdække potentielle tiltag, der kan fremhjælpe at prisniveauet på grønlandsk producerede fødevarer nedsættes

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2017/167: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at etablere en landsdækkende forældreskole, der skal ses som en videreudvikling af MANU-projektet. Forældreskolen skal starte op den 1. juli 2018.

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2017/44: ” Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at skolesøgende børn dækkes ens af en forsikring under praktikforløb, der udføres som en del af børnenes skolegang. Naalakkersuisut bør så vidt muligt inddrage kommunerne, Center for Arbejdsskadeforsikring samt andre relevante interessenter i arbejdet med initiativet”

Godkendelse af svarnotat til FM 2017/50: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en sprogtjeneste. Sprogtjenesten skal bestå af et antal sprogkonsulenter, der skal monitorere brugen af det grønlandske sprog samt udbyde rådgivning og undervisning i brugen af grønlandsk i medierne.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Godkendelse af svarnotat til 1. behandling af FM 2017 pkt. 47 og 183, som behandles sammen.

Svarnotat til 1. behandling af FM 2017 pkt. 182 ”Forslag til beslutning om at Inatsisartut pålægger Naalakkersuisut til FM2018 at fremlægge en projektering af et pilotprojekt i Ilulissat, hvor man gennem produktion og udnyttelse af brint, udnytter de uudnyttede energiressourcer i vandkraftbyerne.