25. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 25. april

Optagelse i Global Forum
Naalakkersuisut besluttede, at Grønland søger om optagelse i Global Forum.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Politisk-Økonomisk beretning 2017
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at Politisk-Økonomisk Beretning for 2017 sendes til Inatsisartut til behandling på Inatsisartuts forårssamling 2017
 • at godkende, at forelæggelsesnotatet til Politisk-Økonomisk Beretning for 2017 sendes til Inatsisartut til behandling på Inatsisartuts forårssamling 2017.
 • at der foretages redaktionelle ændringer i Politisk-Økonomisk Beretning for 2017 samt i forelæggelsesnotat til Politisk-Økonomisk Beretning for 2017.
 • Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter bemyndiges til at foretage eventuelle nødvendige tekniske rettelser i Politisk-Økonomisk Beretning og forelæggelsesnotat.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Vedrørende møde mellem Grønland og EU i regi af Joint Committee i april om godkendelse af muligheden for at tilbyde EU en kvote på sild på op til 6.000 tons i indeværende år
Naalakkersuisut besluttede:

 • at den grønlandske delegation i forbindelse med forårsmødet i Joint Committee den 26.-28. april får mandat til at tilbyde EU op til 6.000 tons sild.
 • at det opnåede forhandlingsresultat forelægges Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Medlemmer til Grønlands Forskningsråd
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at afdelingschef, Josephine Nymand, Pinngortitaleriffik, udpeges som formand for Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit (Grønlands Forskningsråd – Greenland Research Council) for en periode på 3 år gældende fra 1. april 2017 til 31. marts 2020
 • at godkende følgende personer som medlemmer af Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit (Grønlands Forskningsråd – Greenland Research Council) for en periode på 3 år gældende fra 1. april 2017 til 31. marts 2020:
  • Morten Meldgaard, Professor, Ilisimatusarfik, Samfundsvidenskab
  • Louise Kolby Christensen, Underviser, Campus Kujalleq, Samfundsvidenskab
  • Gert Mulvad, læge, Center for Sundhedsvidenskab, Dronning Ingrids Hospital, Sundhedsvidenskab
  • Lotte Frank Kirkegaard, Konsulent, Sulisitsisut, Innovation
  • Thomas Ingemann-Nielsen, Ph.D., ARTEK, Teknologi/Innovation
  • Inge Høst Seiding, Ph.D., Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Humaniora
  • Daniel Thorleifsen, Direktør, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Humaniora
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Indstilling om forlængelse af 3 efterforskningstilladelser for selskabet Ironbark Zinc Limited.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende en forlængelse af efterforskningstilladelserne 2007/31 beliggende ved Seernat i Nordgrønland, 2007/32 beliggende ved Mestersvig i Østgrønland og 2007/33 beliggende ved Daugaard Jensen i Nordvestgrønland for perioden frem til 31. december 2019,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i forlængelsen af efterforskningstilladelserne 2007/31, 2007/32 og 2007/33,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive forlængelsen af efterforskningstilladelserne 2007/31, 2007/32 og 2007/33.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest EM2018 at udarbejde en plan for særlige behandlingstilbud for børn og unge brugere af hash under 18 år.