20. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 20. april

Pilotprojekt om gældsrådgivning i Kommune Kujalleq
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Selvstyrets bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Kommissorium og medlemmer af Forfatningskommissionen
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende kommissorium for Forfatningskommissionen
 • at godkende partiernes indstilling af medlemmer til Forfatningskommissionen.
 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug til at foretage redaktionelle ændringer i kommissoriet.
 • at der foretages yderligere korrekturlæsning af den grønlandske udgave af oplægget til Naalakkersuisut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Dispensation til at Kalaallit Airports A/S kan udskyde fristen for ansøgning om etableringsgodkendelse af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, samt fravigelse af krav i Landstingslov.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender Kalaallit Airports ansøgning om dispensation til at udskyde fristen for etableringsansøgning til anlæg af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Med forventet byggestart d. 1. juli 2018 anmodes der om udskydelse af ansøgningsfristen fra 1. februar 2017 til 1. juni 2017.
 • at Naalakkersuisut godkender Kalaallit Airports ansøgning om dispensation fra krav om redegørelser mv. der er anført i § 7 i ”Landstingslov nr. 12 af 5. december 2008 om flyvepladser”.
 • at Naalakkersuisut godkender at nærværende oplæg med bilag, oversendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og Inatsisartuts Anlægsudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger i Qeqertarsuaq
Naalakkersuisut besluttede, at Sektorplan 2016 for Qeqertarsuaq – renovering og sanering af Selvstyrets boliger – godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Servicekontrakt med Arctic Umiaq Line
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender servicekontrakt mellem Selvstyret og Artic Umiaq Line vedrørende den fremtidlige drift af fartøjet Sarfaq Ittuk.
 • at Naalakkersuisut godkender ekstrabesejling af Qeqertarsuaq for efterårssæsonen 2017.
 • at Naalakkersuisut godkender, at nærværende oplæg samt bilag hertil oversendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg i høring.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Indstilling om godkendelse af forundersøgelsestilladelse for kulbrinter i standardregionen havområder i Vestgrønland
Naalakkersuisut besluttede:

 • at der meddeles Great Nevada Oil and Gas Exploration LLC en forundersøgelsestilladelse for kulbrinter i standardregionen havområder i Vestgrønland for perioden frem til 31. december 2021,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsen,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges efterfølgende til at underskrive tilladelsen til forundersøgelsestilladelse 2017/17.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Dispensation fra pligten til at gennemføre en regnskabsmæssig opsplitning af en række særskilte produktområder hos TELE-POST for regnskabsåret 2016.
Naalakkersuisut besluttede, at TELE-POST meddeles dispensation fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 7. februar 2014 om regnskabsregler for koncessionshavere som udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester for regnskabsåret 2016.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

SAS overdragelse af Air Greenland aktier til RED 1 A/S
Naalakkersuisut besluttede,

 • at afstå forkøbsretten til SAS’ aktiebeholdning i Air Greenland A/S.
 • at godkende samtykkeerklæring vedrørende aktieoverdragelse i Air Greenland A/S.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af basisbudget til FFL2018

Svarnotat til punkt 58 på FM2017 om forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (Udvidelse af tidsrum for salg af stærke og svage drikke)

Godkendelse af svarnotat vedrørende punkt 17 - Forslag til: Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut.

Godkendelse af svarnotat vedrørende punkt 48: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre lovbekendtgørelser inden 1. januar 2018.