10. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. april

Ordinær Generalforsamling – Sikuki Nuuk Harbour
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at godkende bestyrelsessammensætningen,
 • at følge Naalakkersuisuts beslutning vedrørende forhøjet honorar, godkendt på generalforsamling i 2015,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende at Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling – Visit Greenland A/S
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
 • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
 • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,
 • at godkende at afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger i Maniitsoq
Naalakkersuisut besluttede, at Sektorplan 2016 for Maniitsoq, renovering og sanering af Selvstyrets boliger, godkendes i den foreliggende form

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00

Vedr. Socialreform på børne- og ungeområdet
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender oplæggets forslag om gennemførelse af en socialreform på børne- og ungeområdet. Under handlingsplanens punkt 3 tilføjes, at man særligt prioriterer initiativer for tværfaglig indsats og opsøgende arbejde.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Første delreform for overførselsindkomster – boligsikring og børnetilskud
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender oplæggets forslag om gennemførelse af en reform på boligsikrings- og børnetilskudsområdet

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af forelæggelsesnotat til FM 2017/122 vedr. etablering af repræsentation på Island

Forelæggelsesnotat vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om arbejdsmiljø

Forelæggelsesnotat vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land

Forelæggelsesnotat vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter