6. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. april

Aftale om rådgivning til brug for ny strategi for optimering af energiområdet og aftaler om anlæg og investeringer inden for energiområdet
Naalakkersuisut besluttede:
 • at tage til efterretning, at den nævnte dialog med Siemens finder sted. Naalakkersuisut konstaterer i den forbindelse, at nettostyrede virksomheders rådgiveraftaler ikke er et anliggende for Naalakkersuisut at træffe beslutning om,
 • at bemærke, at Nukissiorfiits rådgiveraftaler skal indgås inden for rammerne af de gældende regler for indgåelse af rådgiveraftaler samt for udbud af anlægsopgaver, samt at ligebehandlings-princippet og konkurrencelovens regler skal efterleves samt
 • at vedtagelse af indstillingerne i oplæg til Naalakkersuisut af den 28/10-2015, som er godkendt ved formandsbeslutning, fortsat står ved magt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Indstilling om godkendelse af selskabet Panoceanic Energy Limited som operatør på en kulbrintetilladelse under åben dør procedure i Sydvestgrønland på de delperioder, hvor arbejdsprogrammet indeholder geofysiske og geologiske undersøgelser.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende Panoceanic Energy Limited, som værende kvalificeret som operatør på en kulbrintetilladelse i Sydvestgrønland på de delperioder, hvor arbejdsprogrammet indeholder geofysiske og geologiske undersøgelser,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter af den officielle godkendelse af ansøgning om kvalifikation som operatør til Panoceanic Energy Limited,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive den officielle godkendelse af ansøgning om kvalifikation som operatør i Sydvestgrønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling om forlængelse af efterforskningstilladelse 2007/45 for et område i Sydvestgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende en forlængelse af efterforskningstilladelse 2007/45 beliggende i Sydvestgrønland for en periode frem til 31. december 2019,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillæg til efterforskningstilladelse 2007/45,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til efterforskningstilladelse 2007/45.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning vedrørende midler til biologiske undersøgelser af makrel i grønlandsk farvand i 2017
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Refordeling af rejekvote i Barentshavet, russisk zone
Naalakkersuisut besluttede, at selskabet Nanoq Seafood A/S på baggrund af en refordeling får tildelt Grønlands rejekvote i Barentshavet, som oprindeligt blev tildelt Royal Greenland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Midtvejsevaluering af Kongerigets Arktiske Strategi 2011-2020
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut anmoder den danske regering om, at evalueringen af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 udskydes, og revideres med henblik på at imødekomme Grønlands ønsker, såfremt Grønland skal tiltræde den.
 • at Naalakkersuisut meddeler, at det bør indskrives, at der arbejdes for en mere fremtrædende rolle for Grønland, primært i Arktisk Råd.
 • at Naalakkersuisut meddeler at man ikke kan tiltræde Udenrigsministeriets midtvejsevaluering af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 sådan som den foreligger, såfremt Grønlands ønsker ikke kan imødekommes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Godkendelse af pris- og valutasikringsstrategi for KNI A/S
Naalakkersuisut besluttede:

 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender til at godkende KNI A/S pris- og valutasikringsstrategi for 2017,
 • at godkende KNI A/S pris- og valutasikringer må på ethvert tidspunkt højst række 12 måneder ud i fremtiden,
 • at godkende i det omfang allerede indgåede pris- og valutasikringer rækker ud over 12 måneder tillades det KNI A/S at opretholde disse aftaler og
 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender til med orientering af Naalakkersuisut at godkende KNI A/S fremtidige løbende ændringer og eller tilpasninger af pris- og valutasikringsstrategien forudsat at sikringsperioden højst rækker 12 måneder ud i fremtiden.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Inatsisartut sag

Ændret forelæggelsesnotat til forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om beskyttelse af havmiljøet