3. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 3. april

Oprettelse af forsøgsfiskerier i 2017
Naalakkersuisut besluttede:

 • at de i oplægget opstillede forsøgsfiskerier oprettes.
 • at Naalakkersuisoq of Fiskeri og Fangst udarbejder forslag til retningslinjer for tildeling af licenser til forsøgsfiskeri, som snarest skal godkendes af Naalakkersuisut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Kvotefordeling for stenbiderfiskeri 2017 i NAFO områder i Vestgrønland
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender område kvoter og antal fiskedage for stenbider fiskeri 2017 i Vestgrønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Oprettelse af kvote og kriterier for tildeling af makrel samt sild og blåhvilling
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • at de overordnede mål er at sætte rammerne op for udviklingen at et pelagisk fiskeri i Grønland, som er økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og biologisk bæredygtigt.
 • at kvoten på makrel i Østgrønland fastsættes til 66.365 tons
  • Kategori 1: Størstedelen af kvoten fordeles til grønlandske fartøjer. Der fordeles 46.365 tons af kvoten til denne kategori. Mængden fordeles ligeligt mellem kvalificerede grønlandske fartøjer. Mindst 75 % af den tildelte mængde skal fiskes med det grønlandske fartøj, mens de resterende 25 % kan fiskes af indchartrede/indflagede fartøjer.
  • Kategori 2: Der fordeles 20.000 tons af kvoten til selskaber uden egne fartøjer at fiske med. Der skal være tale om selskaber, som opfylder en række betingelser, bl.a. at de skal have andre allerede etablerede aktiviteter indenfor fiskeri eller fiskeproduktion. Mængden fordeles til selskaber i lige store dele.
 • at kvoten kan genfordeles i løbet af sæsonen, hvis det bliver relevant.
 • at maximum 15 % (9.945 tons) kan fiskes i internationalt farvand. Dette kan lade sig gøre i kraft af, at Grønland nu er anerkendt som kyststat. Dette fiskeri er forbeholdt grønlandske fartøjer.
 • at kvoten kan genfordeles i løbet af sæsonen, hvis det bliver relevant. Departementet for Fiskeri og Fangst bemyndiges til, at omfordele kvoter efter indstilling til Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst er godkendt.
 • at kvoten på sild i Østgrønland fastsættes til 30.000 tons, og at denne kvote forbeholdes grønlandske fartøjer. Herudover tillades midlertidigt indflagede fartøjer.
 • at kvoten for blåhvilling i Østgrønland fastsættes til 10.000 tons, og at denne kvote tildeles alle, som har licens til fiskeri efter makrel.
 • at tillade midlertidigt indflagede fartøjer i fiskeriet. Midlertidigt indflagede fartøjer opnår ikke rettigheder til andre fiskerier i Grønland, og opnår ikke særlige rettigheder ved fremtidige pelagiske kvotetildelinger.
 • at indchartrede fartøjer skal være fra medlemslande i NAFO, NEAFC eller lande, der har tilsluttet sig Aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
 • Hvis der i kategori 2 er flere kvalificerede ansøgere, trækkes der lod blandt disse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Anmodning om revidering af takst og takstprincipper for Sikuki Nuuk Harbour A/S
Naalakkersuisut besluttede, at anmodningen om revidering af takst og takstprincipper for Sikuki Nuuk Habour A/S godkendes, idet det ønskes fastlagt mere præcist i forretningsbetingelsernes punkt 3.1.3., hvordan ”længerevarende ophold” defineres.

Formanden for Naalakkersuisut forlod mødet midlertidigt under Naalakkersuisuts behandling af punktet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Igangsættelse af arbejde med formalisering af Open Skies aftale med Island
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender at der indledes et arbejde henimod udformning af en aftale om liberalisering af luftfarten mellem Grønland og Island. En sådan ”Open Skies” aftale, vil omfatte ruteflyvning, charterflyvning og helikopteroperationer. Det endelige udkast skal godkendes af Naalakkersuisut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Udmøntning af midler til opførelse af ny skole i Alluitsup Paa under hovedkonto Kommunale skoler
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00