23. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 23. Marts

Godkendelse af omdeling af evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder samt bilag
Naalakkersuisut besluttede, at evalueringen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder samt bilag godkendes til omdeling i Inatsisartut

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00


Vedrørende forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger
Naalakkersuisut besluttede, at forslag til ændring af Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger godkendes med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Indstilling om forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/29 for et område på Diskoøen på de i tilladelsen fastsatte vilkår
Naalakkersuisut besluttede:
 • at godkende en forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/29 beliggende på Diskoøen for en periode frem til 31. december 2021,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter af tillæg til efterforskningstilladelse 2012/29,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til efterforskningstilladelse 2012/29

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Tilbagelevering af udnyttelsestilladelse 2008/40, Malmbjerg Molybdenum A/S
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende tilbagelevering af udnyttelsestilladelse 2008/40 for udnyttelse af visse mineralske råstoffer for et landområde ved Malmbjerg i Østgrønland,
 • at godkende aftale om tilbagelevering af udnyttelsestilladelse 2008/40 på de i oplægget nævnte vilkår,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i aftale om tilbagelevering af udnyttelsestilladelse 2008/40
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive aftale om tilbagelevering af udnyttelsestilladelse 2008/40.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00


Godkendelse af Redegørelse til Inatsisartut om det eksisterende valgsystems fordele og ulemper
Naalakkersuisut besluttede,- at godkende at “Redegørelse til Inatsisartut om det eksisterende valgsystems fordele og ulemper” omdeles til Inatsisartut i foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Søfartsanalyse – Scenarieanalyser af Grønlands Selvstyres eventuelle hjemtagelse af søfartsområdet
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender, at søfartsanalysen eftersendes til medlemmerne af Inatsisartut.
 • at Naalakkersuisut godkender følgebrev til eftersendelse af søfartsanalysen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Ordinær Generalforsamling – Greenland Oil Spill Response A/S
Naalakkersuisut besluttede:
 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
 • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
 • at godkende de indstillede kandidater til bestyrelsen,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at Grønlands Revisionskontor skal revidere selskabets årsrapport 2016,
 •  at godkende, at afdelingschef for bestyrelsessekretariatet Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00