16. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 16. marts

Vedrørende mandat til det 25. årsmøde i Den Nordatlantiske Havpattedyrkommission (NAMMCO), 4. - 6. april 2017, Nuuk
Naalakkersuisut besluttede:
 • at den grønlandske delegation til det 25. NAMMCO-årsmøde får mandat til at arbejde for, at Grønland godkender udkast til budget for 2017 og 2018
 • at der i samarbejde med relevante parter stilles forslag til den fremtidige prioritering af biologiske undersøgelser i NAMMCO-regi.
 • at der på delegationslederniveau fortsættes drøftelser om medlemslandenes vilje til at bruge NAMMCO’s mulighed for egentlige kvotefastsættelser for havpattedyr
 • at Grønland fortsat deltager i aktiviteter omkring NAMMCO event om havpattedyr og fødevaresikkerhed mængdemæssigt
 • at der skal arbejdes videre på, at fangernes viden systematisk kan indgå i den officielle biologiske rådgivning og at deres viden skal kunne have samme vægt som biologernes egne rådgivning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Forslag til Finanslov 2018 – godkendelse af mål, principper og tidsplan
Naalakkersuisut besluttede:
 • at forslaget i afsnit 2 til mål og principper for forberedelsen af FFL 2018 godkendes
 • at forslaget i afsnit 3 til den videre proces og tidsplan godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om godkendelse af overførsel af udestående økonomisk forpligtigelse fra delperiode to til delperiode tre for udnyttelsestilladelse 2003/05 Nalunaq A/S.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at den udestående økonomiske forpligtigelse fra delperiode to overføres til delperiode tre
 • at råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillæg til udnyttelsestilladelse 2003/05
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til udnyttelsestilladelse 2003/05.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om godkendelse af Hudson Greenland A/S udnyttelsesplan og nedlukningsplan for udnyttelse af mineraler i området Naajat/White Mountain under tilladelse nr. 2015/39
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Hudson Greenland A/S meddeles godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplanen for tilladelse 2015/39
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til efterfølgende at underskrive godkendelsen af udnyttelses- og nedlukningsplanen for tilladelse 2015/39
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til efterfølgende at kunne godkende løbende ændringer af mindre væsentlig karakter ved udnyttelses- og nedlukningsplanen for tilladelse 2015/39

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af beslutningsforslag og forelæggelsesnotat vedrørende tiltrædelse af Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender og Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender beslutningsforslaget og forelæggelsesnotat til FM2017.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00