14. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 14. marts

Godkendelse af forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Naalakkersuisut besluttede:
  • at godkende, at “forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland” fremsættes på Inatsisartut forårssamling 2017 med redaktionelle ændringer.
  • at godkende udkast til forelæggelsesnotat til 1. Behandling med redaktionelle ændringer.
  • Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug bemyndiges til at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i beslutningsforslaget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Skattemæssige fradrag m.m. for 2018

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af inatsisartutlov om Nunaoil A/S.