13. marts

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 13. marts

Offentliggørelse af klimatilpasningsredegørelse om landbrugserhvervet

Godkendelse af fremsættelse af punktet ”Forslag til undersøgelse af bæredygtig græsning” til FM2017

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om beskyttelse af havmiljøet

Godkendelse af forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat til fremsættelse på forårssamlingen 2017

Godkendelse af forslag til Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent til fremsættelse på FM 2017

Forslag til inatsisartutlov om Handicaptalsmand – FM 2017 / 132

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn – FM 2017 / 131

Godkendelse af FM 2017/127: ”Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler” med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2017.