10. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. marts

Ekstra kvoter for narhvaler i Upernavik forvaltningsområde og justering af kvoter i Uummannaq forvaltningsområde i 2017
Naalakkersuisut besluttede:

  • at indstillingerne i oplægget forkastes.
  • at der skal arbejdes videre på, at fangernes viden systematisk kan indgå i den officielle biologiske rådgivning og at deres viden skal kunne have samme vægt som biologernes egne rådgivning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Reformprogram i forbindelse med Koalitionsaftalen 2016-2018
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut godkender den i oplægget anførte prioritering af koalitionsaftalens målsætninger.
  • at der etableres en styregruppe som beskrevet i oplægget, med inddragelse af departementschefen for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.
  • at der hver måned skal udarbejdes et oplæg til Naalakkersuisut, der indeholder en statusrapportering for reformprogrammets fremdrift.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af FM 2017/25: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land

Godkendelse af FM 2017/120: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af visse bestemmelser i beredskabsloven.

Godkendelse af FM 2017/122: Etablering af repræsentation på Island

Godkendelse af FM 2017/21: Lovforslag om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Godkendelse af FM 2017/22: Lovforslag om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse andre fiskearter

Godkendelse af FM 2017/130: Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.

Godkendelse af FM 2017/123: ”Forslag til Inatsisartutlov om Grønlands Sprognævn” med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2017.

Godkendelse af FM 2017/124: ”Forslag til Inatsisartutlov om Grønlands Stednavnenævn” med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2017.

Godkendelse af FM 2017/125: ”Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Offentlig Digital Post” med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2017.

Godkendelse af FM 2017/126: ”Forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende fritidstilbud til børn i skolealderen” med henblik på forelæggelse for Inatsisartut på FM 2017.

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om misbrug

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om arbejdsmiljø

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter