9. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 9. marts

Forundersøgelsestilladelse efter is- og vandeksportlovens § 3 til områder ved henholdsvis Cirkussøen ved Qinngorput i Nuuk, Storesøen i Qaqortoq samt et is-område i nærheden af Kangerlussuaq
Naalakkersuisut besluttede, at godkende at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender meddeler en forundersøgelsestilladelse efter is- og vandeksportlovens § 3 uden eneret til Greenland Water Bank Aps.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Ændring af kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af beredskabsloven
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende udkast til brev til medlemmerne af Inatisisartut om at Forsvarsministeriet har meddelt, at udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af beredskabsloven jf. punkt 129 på EM 2016 ikke vil blive udstedt i dens nuværende form.
  • at Departement for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug bemyndiges til at foretage tekniske og korrekturmæssige ændringer i udkastet til brev til medlemmerne af Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af Kommuneqarfik Sermersooqs beredskabsplan
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Kommuneqarfik Sermersooqs beredskabsplan.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Indstilling om forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/25 for et område i Østgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende en forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/25 beliggende i Østgrønland for en periode frem til 31. december 2021, under betingelse af, at rettighedshaver indsender en oprydningsplan, og at denne kan godkendes af Råstofstyrelsen.
  • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillæg til efterforskningstilladelse 2012/25,
  • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til efterforskningstilladelse 2012/25.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Inatsisartut sager

Godkendelse af forslag til Inatsisartutlov om ophævelse af landstingslov om optagelse af lån i udlandet

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring

Forslag til: inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)