23. februar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 23. februar

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger i Aasiaat
Naalakkersuisut besluttede:
  • at Sektorplan 2016 for Aasiaat – renovering og sanering af Selvstyrets boliger godkendes i den foreliggende form.
  • at Qaasuitsup Kommuniata´s ønske om fortsat at anvende B-689 som elevhjem ikke imødekommes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Status på lufthavnsprojekterne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq i regi af Kalaallit Airports

Naalakkersuisut besluttede:
  • at status på lufthavnsprojekter herunder opdateret tidsplan, tages til efterretning.
  • at Naalakkersuisut godkender, at konceptet for månedlig afrapportering på lufthavnsprojekterne, som præsenteret i maj 2016, ikke anvendes. I stedet udarbejdes der et nyt koncept i samarbejde med Kalaallit Airports A/S. Det nye koncept præsenteres i særskilt oplæg i første kvartal af 2017.
  • at Naalakkersuisut godkender, at nærværende indstilling samt bilag oversendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg samt Inatsisartuts Anlægsudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Dispensation fra vaccinationskrav til hunde som befinder sig i ”lavrisikoområder”
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut for fiskeri og fangst indstiller til Naalakkersuisut, at der i henhold til Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde og kattehold, meddeles dispensation for 2017 jf. lovens nr. 4, § 21, stk. 2, vedrørende kravet om vaccination ”3 gange i det første år”. Dispensationen omfatter besiddere af hunde bosat i lavrisikoområder, som kan dokumentere overfor Naalakkersuisut, at deres hund er blevet regelmæssigt vaccineret indtil lovens ikrafttrædelse. Lavrisikoområdet omfatter byer og bygder syd for polarcirklen, med undtagelse af slædehundedistriktet i Østgrønland ned til Kap Farvel.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

OLT Ministermøde for Oversøiske Lande og Territorier og Forum mellem EU og OLT
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende, at den grønlandske delegationschef under OLT-Ministermøde og OLT-EU-Forum, har mandat til at underskrive på Politisk Erklæring, Administrative Resolutioner, Fælles Positions Papir og Fælleskonklusioner på vegne af Naalakkersuisut.
  • at godkende, at den grønlandske delegation stemmer på kandidat-lande til poster i Oversøiske Lande og Territoriers Association, som beskrevet i oplægget.
  • at godkende, at den grønlandske delegation har mandat til at godkende OCTA’s budget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00