20. februar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 20. februar

Omorganisering og udvidelse af telefonrådgivninger.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende omorganiseringen og udvidelsen af telefonrådgivningerne
 • at tiltræde, at indstillingen bliver videresendt til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Godkendelse af redegørelse om sagstal på børne- og ungeområdet
Naalakkersuisut besluttede, at Redegørelsen om sagstal på børne- og ungeområdet godkendes i revideret form, og at den kan omdeles til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

Godkendelse til brydning af grus for Nukissiorfiit i Qaanaaq.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Nukissiorfiit i Qaanaaq meddeles godkendelse til indsamling og brydning af grus, sten og lignende mineraler i Qaanaaq efter § 47 i råstofloven,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser i godkendelsen af teknisk og juridisk karakter.
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at skrive til at underskrive godkendelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Overførsel af anlægs- og renoveringsansvar for før- og folkeskolerne til Kommunerne
Naalakkersuisut besluttede:

 • at en national indsats for at renovere de bygningsmæssige forhold, der i den nationale tilstandsvurdering er kategoriseret som ”akut vedligehold”, iværksættes finansieret via hovedkonto Kommunale Skoler og Institutioner for Børn og Unge,
 • at den nationale renoveringsindsats forankres i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke,
 • at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke bemyndiges til, efter dialog med kommunerne, at fastsætte alle retningslinjer for denne indsats, herunder at der nedsættes en styregruppe i hver kommune med kommunal deltagelse,
 • at der til næste møde i Politisk koordinationsgruppe udarbejdes oplæg til endelig beslutning om principper for overførsel af anlægs- og renoveringsansvaret for før- og folkeskolerne til kommunerne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Redegørelse om gæld og gældafvikling
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende redegørelse om gæld og gældsafvikling med redaktionelle ændringer.
 • at godkende, at redegørelsen kan fremsendes til Inatsisartut som opfølgning på beslutningsforslag EM 2015/96 om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Overtagelse af énfamilie- og dobbelthuse efter lejer til ejer i de 5 største byer
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut beslutter, at Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig ikke omfatter Selvstyrets énfamilie- og dobbelthuse i de 5 største byer, Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq.
 • at Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger bemyndiges til at give afslag til ansøgere om at overtage Selvstyrets énfamilie- og dobbelthuse efter lejer til ejer-ordningen i de 5 største byer, Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Reformtiltag inden for boligområdet
Naalakkersuisut besluttede:

 • at overdragelse af Selvstyres boliger til kommunerne sker på baggrund af Sektorplaner og at forhandlingerne indledes under bloktilskudsforhandlerne for 2018. I den forbindelse skal der tages stilling til Illuut A/S’ fremtid.
 • at udlån til boligbyggeri forenkles, således at midler på hovedkonto Støttet privat boligbyggeri udlægges til kommunerne, når de nye lovgivninger om andelsboliger og boligfinansiering træder i kraft, jf. principper beskrevet i oplægget.
 • at der udarbejdes en ny lov om andelsboliger med henblik på fremsættelse til EM 2017, jf. principper beskrevet i oplægget.
 • at der udarbejdes en ny lov om boligfinansiering (20/20/60 ordningen) med henblik på fremsættelse til EM 2017, jf. principper beskrevet i oplægget.
 • at udarbejdelse af ny lejelov påbegyndes med henblik på fremsættelse til EM 2018, jf. principper beskrevet i oplægget.
 • at beslutningerne forlægges til det kommende møde i Den Politiske Koordinationsgruppe beskrevet i notatet til Den Politiske Koordinationsgruppe ”Udlægning af opgaver – Boligområdet 2018”
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00