9. februar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 9. februar

Redegørelse om individuelle varmemålere
Naalakkersuisut besluttede:
 • at godkende fremlagte redegørelse om individuelle varmemålere,
 • at redegørelsen fremsendes til medlemmer af Inatsisartut,
 •  at godkende at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender frem mod Efterårssamlingen 2017 udarbejder et udkast til forslag om etablering af individuelle varmemålere.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Ekstraordinær indsats i Tasiilaq
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at den ekstraordinære indsats i Tasiilaq 2016 fortsætter i 2017 med Naalakkersuisoq, Doris Jakobsen som ansvarlig.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om godkendelse af forlængelse af frist for godkendelse af udnyttelsesplan og nedlukningsplan for udnyttelsestilladelse 2013/31, samt godkendelse af en indirekte overdragelse af tilladelsen

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende en forlængelse af frist for rettighedshaver til at have opnået Naalakkersuisuts godkendelse af en udnyttelsesplan og en nedlukningsplan i henhold til udnyttelsestilladelse 2013/31 til 24. oktober 2017,
 • at godkende en indirekte overdragelse af udnyttelsestilladelse 2013/31,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillægget til udnyttelsestilladelse 2013/31,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillægget til udnyttelsestilladelse 2013/31.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling om forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/28 for et område ved Maniitsoq på de i tilladelsen fastsatte vilkår.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende en forlængelse af efterforskningstilladelse 2012/28 beliggende ved Maniitsoq for en periode frem til 31. december 2021,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter af tillæg til efterforskningstilladelse 2012/28,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til efterforskningstilladelse 2012/28.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling om godkendelse af indirekte overdragelse af efterforskningstilladelse 2013/06 fra Obsidian Mining Ltd. til Alba Mineral Resources plc. for et område i Sydøstgrønland.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende en indirekte overdragelse af efterforskningstilladelse 2013/06 beliggende i Sydøstgrønland fra Obsidian Mining Ltd. til Alba Mineral Resources plc.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af efterforskningstilladelse 2017/06 for et område i Sydøstgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Longland Resources Limited meddeles en efterforskningstilladelse for et område på 299 km2 i Sydøstgrønland,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i efterforskningstilladelsen,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive efterforskningstilladelse 2017/06.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Afklaring af ansvar ved omfattende forurening i grønlandsk farvand
Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at Medlem for Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug sender vedlagte brev til Forsvarsministeriet om afklaring af ansvar mellem den danske stat og Grønlands Selvstyre i tilfælde af omfattende forurening i grønlandsk farvand.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Høring af udkast til kommissorium for Forfatningskommissionen
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at det udkastet til kommissorium for Forfatningskommissionen sendes i høring hos Lovudvalget / Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen.
 • at godkende det udkastet til følgebrev til Lovudvalget / Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen.
 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug til at foretage redaktionelle ændringer i brevet til udvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Forundersøgelser af Camp Century
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender giver tilslutning til de danske myndigheders tilsagn om:
  • at indlede de tiltænkte klimaundersøgelser og monitorering af området omkring Camp Century
  • at afvente undersøgelse af radioaktivitet ved Camp Century
  • at indlede miljømæssig vurdering af det efterladte materiale på Camp Century, således at der undersøges og vurderes for enhver form for forurening som følge af Camp Century.
  • at undersøge muligheden for at placere et folkeretligt ansvar hos USA.
 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender meddeler dette i et brev til den danske udenrigsminister, der opridser de kommentarer og anbefalinger som Selvstyret har til de tiltænkte undersøgelser og miljøvurderinger;
 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender i brevet fastslår, at det juridiske ansvar alene påhviler USA eller Danmark, og at Naalakkersuisut anmoder Danmark om at tilkendegive at de accepterer ansvaret.
 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender i brevet fremsætter krav om, at oprydningsarbejdet skal udføres til størst mulig gavn for Grønland og det grønlandske samfund,
 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender i brevet fastholder at Camp Century skal prioriteres og ikke kan henvises til videre drøftelse i en underkomité, og derfor afviser forslaget om at de videre drøftelser kan foregå under miljø-underkomitéen (”Environmental Subcommittee”) under ’Permanent Committee’.
 • at brevet til udenrigsministeren sendes til orientering til Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Frednings- og Miljøudvalg samt Familie- og Sundhedsudvalg.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00 el. Fg. departementschef Ella Skifte i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00 el. kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00