6. februar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 6. februar 2017

Oprettelse af forsøgsfiskeri for havgående torsk i Vestgrønland 2017
Naalakkersuisut besluttede:
 • at der oprettes en forsøgskvote på 5.000 tons for havgående torsk i Vestgrønland i 2017.
 • at forsøgskvoten udelukkende kan tildeles til grønlandske langlinefartøjer og mindre kystnære trawlere.

Naalakkersuisut besluttede endvidere:

 • at fiskeriet spredes mere ud, ved at dele kvoten mellem områder, som beskrevet i høringssvaret fra Pinngortitaleriffik vedr. Danas Banke og NAFO område 1D og 1E, således at området inddeles i 4 områder.
 • at der ikke kan tillades fiskeri i torskens gydeperiode 1. april – 31. maj.
 • at de skal strammes op om prøvetagnings- og indberetningskravene, samt at det skal skrives ind i licenserne, at tilsidesættelse af prøvetagnings- og indberetningskrav vil kunne medføre inddragelse af tilladelsen til at deltage i fiskeriet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Fordeling af havgående kvoter i 2017

Vedrørende endelig fordeling af hellefisk, torsk samt andre arter til grønlandske rederier i 2017

Naalakkersuisut besluttede:
 • at 10 % af kvotemængderne på hellefisk, torsk og rødfisk stilles til side og kommer i offentligt udbud, hvor personer eller selskaber uden kvoter på disse kan søge disse kvoter.
 • at kvoten på hellefisk fordeles som angivet i tabellen
 • at tildelingen af kvoterne på hellefisk sker på betingelse af, at rederierne skal indhandle og forarbejde 25 % af den tildelte kvote ved Vestgrønland til et grønlandsk landanlæg.
 • at kvoten på torsk fordeles som angivet i tabellen
 • at kvoten på rødfisk fordeles som angivet i tabellen
 • at kvoten for helleflyndere, skolæst og havkat reguleres efter bifangstbekendtgørelsen.
 • at selskabet Polar Pelagic med fartøjet Polar Amaroq tildeles Grønlands kvote på blåhvilling i internationalt farvand.
 • at kvoten på brosme fordeles som angivet i tabel len
 • at kvoterne ved Færøerne fordeles som anført under punkt 7.
 • at kvoterne ved Norge og Rusland fordeles som anført under punkt 8.
 • at samtlige aktive trawlerrederier med rejelicens ved Grønland samt andre ansøgere gives tilladelse til olympisk fiskeri efter rejer i internationalt fiskeri ved Svalbard.
 • at Departementet for Fiskeri og Fangst bemyndiges til månedsvis fra den 1. juli at gennemgå kvoteudnyttelsen med erhvervets repræsentanter på alle arter med henblik at sikre den mest hensigtsmæssige og fulde kvoteudnyttelse på alle arter.

Nalakkersuisut besluttede endvidere:

 • at der ikke må være fiskeri efter torsk i torskens gydeperiode 1. april – 31. maj.
 • at en kvote på 1.500 tons hellefisk, der tildeles Royal Greenland A/S med 100 % landingspligt, ikke kræves landet til forarbejdning i Maniitsoq. I stedet skal landingspligten indfries ved landing til andre landanlæg, hvor der lokalt er behov for råvaretilførsel af hensyn til beskæftigelsen.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Betingelser i licensen til den kystnære torskekvote i Vestgrønland for fritidsfiskere
Naalakkersuisut besluttede, at torskekvoten på 1.500 tons for fritidsfiskere kun må fiskes ved brug af joller og snelle.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Dispensation til at Savissivik kan udgøre én bygdebestyrelse i Qaasuitsup Kommunia
Naalakkersuisut besluttede:
 • at give dispensation til at Savissivik i Qaanaaq kan udgøre én bygdebestyrelse som kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har indstillet
 • at godkende at Naalakkersuisuts beslutning meddeles kommunen
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00