26. januar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 26. januar

Forlængelse af forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri
Naalakkersuisut besluttede, at forvaltningsplanen for det havgående torskefiskeri, gældende for perioden 2014-2016, forlænges med to år, dvs. 2017-2018, dog med de ændringer, der er beskrevet i nærværende oplæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Ny biologisk rådgivning om lomvier fra 2016
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut tager orienteringen om den nyeste rådgivning fra Grønlands Naturinstitut til efterretning,
  • at APN igangsætter arbejdet med en forvaltningsplan for lomvier i samarbejde med relevante interessenter og inkluderer den nyeste rådgivning i arbejdet,
  • at arbejdet inkluderer en ny revision af bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Godkendelse af ny bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
Naalakkersuisut besluttede, at forslaget til bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler godkendes i dets foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Indgåelse af servicekontrakt med Asimit ApS
Naalakkersuisut besluttede:

  • at bemyndige Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender til at indgå vedlagte servicekontrakt med Asimit ApS
  • at godkende, at den vedlagte servicekontrakt med Asimit ApS sendes til Inatsisartuts Erhvervsudvalg og Finans- og Skatteudvalget til orientering

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Ændring af anvisningsreglerne for sundhedsvæsenets boliger på Sanavej
Naalakkersuisut besluttede:

  • at boligerne på Sanavej kan anvendes som vakantboliger i perioder hvor de ikke er optaget af fastansat vagtbærende personale samt
  • at det undersøges nærmere, i hvor lange perioder tomgang optræder, med henblik på at afklare, om det er muligt at kræve, at der er en fastsat tidsbegrænsning på, i hvor lang tid man må have boligerne som vakant boliger.
For yderligere oplysninger kontakt Fg. departementschef Ella Skifte i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00