5. januar

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 5. januar

Indstilling om meddelelse af småskalatilladelse uden eneret til efterforskning og udnyttelse af mineraler, tilladelsesnr. 2017/02 indenfor Kommuneqarfik Sermersooq
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Rasmus Sørensen Rasmussen meddeles en småskalatilladelse uden eneret til efterforskning og udnyttelse til 31. december 2019,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsesteksten,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer efterfølgende bemyndiges til at underskrive tilladelsesteksten.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling om meddelelse af en småskalatilladelse med eneret til efterforskning samt udnyttelse, tilladelsesnummer 2017/05, til område beliggende øst for Qeqertarsuatsiaat
Naalakkersuisut besluttede:

 • at John Davidsen meddeles småskalatilladelse 2017/05 med eneret for 1 km2 standardområde til efterforskning samt udnyttelse til 31. december 2019,
 • at John Davidsen meddeles godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplaner i henhold til råstoflovens § 38,
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsesteksten,
 • at Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tilladelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Forhøjelse af kvoten for brosme i Østgrønland i 2017
Naalakkersuisut besluttede:

 • Det indstilles, at kvoten for brosme i Østgrønland i 2017 forhøjes med 1.000 tons, således at mængden af brosme der er at fordele til grønlandske fartøjer, er på 1.685 tons.
 • At tilslutte sig Pinngortitaleriffiks forslag om at indarbejde biologisk prøvetagning i licensvilkårene.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Tilbageførsel af ikke afholdte midler til drift af Teleklagenævn
Naalakkersuisut besluttede:

 • at tilbageføre ikke afholdte midler afsat til drift af Teleklagenævn for 2016 til TELE-POST.
 • at Revisionsudvalget orienteres om, at midler opkrævet til driften af Teleklagenævn for 2016 tilbagebetales.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ruth Lindhardt i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Supplerende oplæg vedr. TAC for den kystnære torsk 2017
Naalakkersuisut besluttede:

 • at TAC for den kystnære torsk 2017 fastættes til 36.500 tons, fordelt på 35.000 tons til erhvervsfiskere og 1.500 tons til fritidsfiskere.
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst på et senere tidspunkt forelægger Naalakkersuisut en vurdering af en opdeling af den kystnære torskekvote ved Vestgrønland i særskilte forvaltningsområder samt forslag til tiltag, som kan skabe den fornødne beskyttelse af de gydende torskebestande i området ved Nuuk og ved Sisimiut.
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst indleder dialog med de selskaber, der indhandler fisk i Nordgrønland, om at de også skal tilbyde at indhandle torsk og andre arter end hellefisk.
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst søger en dialog med fiskerierhvervet om, at det kystnære torskefiskeri tilrettelægges så jævnt som muligt i årets løb.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00

Undersøgelse af returpantsystem og pressemeddelelse vedr. lukning af Nuuk Imeq A/S
Naalakkersuisut besluttede:

Naalakkersuisut godkender, at Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug sender brev til orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og Frednings- og Miljøudvalg om undersøgelse af returpantsystem og Nuuk Imeqs varslede lukning. Der foretages en redaktionel ændring i brevet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på telefon 34 50 00

Overgangsperiode ved ikrafttrædelse af ny fuglebekendtgørelse vedr. lomvie-fangsttid
Naalakkersuisut besluttede, at Lomviefangsttid, jf. ny fuglebekendtgørelse indeholder en overgangsperiode fra gamle til ny bekendtgørelse, og derfor udskydes til og med 28. februar 2017, og at dette oplæg godkendes i dets foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00