29. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 29. december

Selvstyrets bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 2015.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forslag til bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 2015.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Om forslag til mulige lovgivningsinitiativer på det erhvervsskatteretlige område samt det videre arbejde.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende at der i samarbejde med relevante interessenter igangsættes et arbejde med de i dette oplæg beskrevne lovforslag med henblik fremsættelse på EM 2016
 • at godkende den videre plan for arbejdet med lovgivningsinitiativer vedr. erhvervsbeskatningen.
 • at godkende at der udarbejdes en orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg om mulige lovgivningsinitiativer vedr. erhvervsbeskatningen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Råstoffer på telefon 34 50 00

Underskrift af servicekontrakt vedrørende bankforsyning.
Naalakkersuisut besluttede, at Medlem af Naalakkersuisut for Finanser bemyndiges til at underskrive servicekontrakten.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Råstoffer på telefon 34 50 00

Indgåelse af servicekontrakt med Greenland Business A/S for 2016.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel bemyndiges til at indgå servicekontrakt med Greenland Business A/S for 2016.
 • at godkende at servicekontrakten med Greenland Business A/S for perioden 2016 oversendes til orientering i Inatsisartuts Erhvervsudvalg samt Finans- og Skatteudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Indgåelse af servicekontrakter med Visit Greenland A/S for 2016.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at bemyndige Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel til at indgå servicekontrakter med Visit Greenland A/S for 2016.
 • at godkende, at servicekontrakter oversendes til orientering i Inatsisartuts Erhvervsudvalg samt Finans- og Skatteudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Godkendelse af invitationsskrivelse ifm. udbud af koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende invitationsskrivelse ifm. udbud af koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia.
 • Naalakkersuisut anmoder Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om at tilsikre, at der særligt i opstartsfasen af sportsfiskeriet føres et grundigt tilsyn med det koncessionerede sportsfiskeri, blandt andet for at forebygge at de lokale fiskebestande lider overlast. Der opfordres derudover til at hente inspiration til bestemmelser og regulering fra andre lande omkring lignende sportsfiskeri, f.eks. med et maksimalt antal fisk der må fanges pr. døgn.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Godkendelse af Selvstyrets bekendtgørelse om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring i den foreliggende form
 • at Departementet bemyndiges til at foretage lovtekniske sproglige justeringer i det forelagte materiale, såfremt 2. lovtekniske gennemgang stiller krav herom.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

Godkendelse af Selvstyrets bekendtgørelse om alderspension.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.2015 om alderspension i den foreliggende form.
 • at Departementet bemyndiges til at foretage lovtekniske sproglige justeringer i det forelagte materiale, såfremt lovteknisk gennemgang stiller krav herom.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

Grønland tilslutter sig hensigtserklæring om bæredygtig energi mellem EU og OLT.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Grønland inkluderes i hensigtserklæring om bæredygtig energi mellem EU og OLT.
 • at Formanden for Association for Oversøiske Lande og Territorier gives mandat til at underskrive hensigtserklæringen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Råstoffer på telefon 34 50 00 el. Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00 Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00

Fordeling af havgående kvoter i 2016.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at kvoten på hellefisk fordeles som angivet i tabellen.
 • Tildelingen af kvoterne på hellefisk sker på betingelse af, at rederierne skal indhandle og forarbejde 25 % af den tildelte kvote ved Vestgrønland til et grønlandsk landanlæg. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at behandle eventuelle ansøgninger fra Royal Greenland om at lande dele af de 1500 tons fuldt landingspligtige hellefisk i Qasigiannguit, såfremt Royal Greenland har problemer med kapacitet af arbejdskraft til at lande og producere i Maniitsoq.
 • at kvoten på torsk fordeles som angivet i tabellen.
 • at POLAR NANOQ og TUUGAALIK får tildelt en kvote på rødfisk i Østgrønland på henholdsvis 4.250 tons og 750 tons samt at 500 tons afsættes til ILIVILEQ for at imødekomme bifangstproblematikken i torskefiskeriet.
 • at kvoten for helleflyndere, skolæst og havkat reguleres efter bifangstbekendtgørelsen.
 • at Selskabet Polar Pelagic med fartøjet POLAR AMAROQ tildeles Grønlands kvote på blåhvilling i internationalt farvand.
 • at kvoterne ved Færøerne fordeles som anført.
 • at kvoterne ved Norge og Rusland fordeles som anført.
 • at samtlige aktive trawlerrederier med rejelicens ved Grønland gives tilladelse til olympisk fiskeri efter rejer i internationalt fiskeri ved Svalbard.
 • Naalakkersuisut tager til efterretning, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug månedsvis fra den 1. juli vil gennemgå kvoteudnyttelsen med erhvervets repræsentanter på alle arter med henblik at sikre den mest hensigtsmæssige og fulde kvoteudnyttelse på alle arter.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00