21. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 21. december

Indstilling til Naalakkersuisut om at godkende udskydelse af to efterforskningsforpligtelser i tilladelserne 2013/45 henholdsvis 2013/46 med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i et havområde i Nordøstgrønland.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende udskydelse af to efterforskningsforpligtelser til 2017 i tilladelserne 2013/45 henholdsvis 2013/46 med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i et havområde i Nordøstgrønland.
 • at medlem af Naalakkersuisut for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender bemyndiges til at underskrive tillæg til tilladelserne, der sætter ændringerne i kraft.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i disse tillæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Indstilling til Naalakkersuisut om godkendelse af ”Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland” af november 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at den endeligt opdaterede version af ”Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer)” af november 2015 godkendes.
 • at medlem af Naalakkersuisut for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender bemyndiges til at sende en orientering til Råstofudvalget om sagen.
 • at Råstofstyrelsen bemyndiges til at efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i retningslinjerne.

Midlertidige lempelser af standardvilkår for efterforskningstilladelser med eneret til efterforskning af mineraler.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende midlertidige ændringer for 2015 og 2016 i standardvilkår om efterforskningsforpligtelse for alle efterforskningstilladelser med eneret til efterforskning af mineraler, som er 6 år og ældre.
 • at Medlem af Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender bemyndiges til at godkende konkrete ændringer i de berørte efterforskningstilladelser.
 • at Råstofdepartementet bemyndiges til at foretage mindre ændringer af teknisk og administrativ karakter i de relevante tillæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af Nukissiorfiits og Mittarfeqarfiits priser for el, vand og varme i 2016
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende de ansøgte priser fra Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit til ikrafttrædelse den 1. januar 2016.
 • at Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet bemyndiges til at godkende Mittarfeqarfiits energipriser, som vil følge Nukissiorfiits energipriser.
 • at Finans- og Skatteudvalget orienteres om de nye priser, ved at nærværende oplæg videresendes til udvalget.
 • Naalakkersuisut anmoder om at blive orienteret om planer for forslag til ændringer i Nukissiorfiits prisstruktur, inden sommeren 2016.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00