10. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. december

Illuut A/S – ændringer i selskabets vedtægter vedrørende selskabets bestyrelse og direktion.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at der afholdes ekstraordinær generalforsamling for Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S snarest efter godkendelse af denne beslutning,
 • at vedtægterne for selskabet ændres således, at bestyrelsen fremover består af departe-mentschefen for Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur samt afdelingscheferne for bolig- og anlægsområderne,
 • at bestyrelsen ændres i overensstemmelse med ovennævnte ændring i vedtægterne,
 • at vedtægterne for selskabet ændres således, at der kan indsættes en professionel og aflønnet direktion,
 • at konstitueret afdelingschef, Mathias Høg, bemyndiges til at foretage det fornødne for at gennemføre generalforsamlingen i overensstemmelse med dette oplæg, og
 • at Finans- og Skatteudvalget, Revisionsudvalget og Anlægs- og Miljøudvalg orienteres ved fremsendelse af nærværende oplæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Budgetopfølgning ultimo juni 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende budgetopfølgningen i dens foreliggende form, og
 • at budgetopfølgningen sendes som orientering til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Råstoffer på telefon 34 50 00

Godkendelse af tekstmæssig justering af låneaftale mellem Grønlands Selvstyre og Sikuki Nuuk Harbour A/S samt nedsættelse af renten på lånet.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at der foretages justeringer i låneaftalen indgået mellem Grønlands Selvstyre og Sikuki Nuuk Harbour A/S på i alt 110 mio. kr. med henblik på at imødekomme krav fra Sikukis eksterne långivere,
 • at renten på det ansvarlige lån til Sikuki Nuuk Harbour nedsættes til 3 pct. i lighed med lån ydet til Nukissiorfiit i 2016 og de kommende år
 • at medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender, som led i godkendelsen bemyndiges til at underskrive et af de to vedlagte forslag til allonge til låneaftale på vegne af Naalakkersuisut samt
 • at nærværende oplæg med bilag videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Råstoffer på telefon 34 50 00

Som følge tørke- og vejrligssituationen i Sydgrønland ansøger landbrugerne om ekstraordinær afdragsfrihed fra terminsregninger fro 2015 i henhold til § 22, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende, at APNN, i henhold til § 22, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, bemyndiges til at yde afdragsfrihed fra terminsregninger for 2015 til landbrugere der som følge af ekstraordinær tørke og vejrlig har lidt tab af indtjening fra årets lamme-, kartoffel- og grønsagsproduktion.
 • at Naalakkersuisoq for Fiskeri, fangst, -og landbrug bemyndiges til at yde afdragsfrihed under ekstraordinære situationer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Royal Arctic Line A/S´ sejlplan for 2016.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Royal Arctic Line A/S’ forslag til mastersejlplan med en 9-12 dages forsyningsfrekvens hele året.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Olafur P. Nielsen i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Indgåelse af servicekontrakter med Maki Seaweed Greenland og Lilleholm ApS samt tillæg til servicekontrakt med Great Greenland A/S.
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel bemyndiges til at indgå servicekontrakter med Maki Seaweed Greenland og Lilleholm ApS.
 • at Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel bemyndiges til at indgå addendum til servicekontrakt med Great Greenland A/S.
 • at godkende, at servicekontrakter og addenda oversendes til orientering i Finans- og Skatteudvalget samt Erhvervsudvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Oplæg til Naalakkersuisut om ny forhøjelse af krabbekvoten i Nuuk-Paamiut.
Naalakkersuisut besluttede, at KNAPK’s anmodning om, at krabbekvoten i Nuuk-Paamiut forvaltningsområdet forhøjes med 100 tons i 2015, ikke imødekommes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00