4. december

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 4. december

Forhøjelse af kystnær torskekvote.
Naalakkersuisut besluttede, at den kystnære torskekvote forhøjes med 2.500 tons.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Halibut Greenland Aappilattoq ansøgning om indhandlingsfartøj i Upernavik.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Halibut Greenland ApS følger planen med opførslen af landanlægget i Aappilattoq.
  • at selskabet hver måned, på eget initiativ, indberetter status for etableringen af landanlægget.
  • at tilladelsen til indsættelsen af indhandlingsfartøjer Maja E er tidsbegrænset til medio af 2016

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00