28. maj

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 28. maj

Redegørelse for prioritering af Mittarfeqarfiits forretning og ressourcer.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende Redegørelse for prioritering af Mittarfeqarfiits forretning og ressourcer til omdeling til Inatsisartut på Forårssamlingen 2015.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Olafur P. Nielsen i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Godkendelse til brydning af fastfjeld i Aasiaat for KJ Greenland A/S.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at KJ Greenland A/S meddeles godkendelse til stenbrydning og forarbejdning af skærver i område E5 Aasiaat efter § 47 i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).
  • at Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Uddannelsesstrategi 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende Uddannelsesstrategi 2015 endeligt,
  • at godkende, at Uddannelsesstrategi 2015 omdeles på Inatsisartuts forårssamling 2015.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Afrapportering på Uddannelsesplan II – FM 2015.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende ”Afrapportering på Uddannelsesplan II – FM 2015”,
  • at godkende, at afrapporteringen omdeles på Inatsisartuts forårssamling 2015.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00